Wie is Edgard Meuleman?

Edgard is geboeid door het groeipotentieel van mensen en hij wenst het beste uit hen te halen, zodat ze hun dromen realiseren. Daarom geniet hij zo van individuele coaching. Hij deelt graag zijn inzichten en hij weet die gevat over te brengen. Met zijn 67 lentes put deze professionele actieveling uit een rijke levenservaring.

Leidinggevenden en kmo-zaakvoerders begeleiden is voor Edgard dubbel genieten: de gepaste strategie kiezen, deze implementeren en deze vertalen naar medewerkers, mensen laten samenwerken…
Zo blijft een bedrijf duurzaam gezond en zo wordt het geluk van diens medewerkers in stand gehouden. Dit is Edgard’s grootste ambitie.

Edgard maakt deel uit van een team van professionals van “I love my job”, op die manier is continuïteit gewaarborgd.

De talenten van Edgard

  • Door zijn creatieve oplossingsgerichtheid stelt hij de juiste vragen om de beste oplossing uit te dokteren om een uitdaging aan te gaan.
  • Als sterktearchitect ontdekt hij waar de krachten van mensen zich bevinden om samen met hen tot sterke resultaten te komen.
  • Als toekomst- en scenariodenker weet hij visie en pragmatisme te verbinden.
  • Zijn creatieve communicatie stimuleert om met denkoefeningen de dingen kernachtig te formuleren.
  • Als bruggenbouwer boost hij een samenwerking door de complementariteit van mensen met elkaar te verbinden.

Edgard volgde een hogere opleiding in menswetenschappen en behaalde een MBA van de Insead University in Fontainebleau. Blijven leren maakt deel uit van zijn levensmotto. Edgard bouwde ervaring op als personeelsdirecteur.  Vanaf zijn 40ste werkte hij als management consultant in grote en kleine ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland.

Neem contact

Ego-Energie in arbeidsorganisaties

Onze huidige werkcontext wordt vaak meer gedreven door egogedrag dan door collectief handelen of denken. Ons ego is zo vaak het belangrijkste struikelblok om organisatiestructuren in vraag te stellen en te veranderen. Met dit boek wil Edgard Meuleman verantwoordelijken, managers, HR managers, bedrijfsleiders bewust maken van de impact van egogedrag op verandering. Zonder egodenken te veroordelen. Egodenken is in se niet slecht. Het is evenwel een complexe materie. Dit boek is pragmatisch opgevat en praktijkgericht: hoe bestaande organisatiestructuren evalueren en hoe projectmatig innovatiever organiseren? Net daarom is het heel bruikbaar voor al wie vernieuwend wil ondernemen en veranderen. Edgard Meuleman wil u met dit boek inspireren tot reflectie en actie.

Bestel boek via ons contactformulier!

De driemaster van people management

De driemaster van people management wil de dynamiek in de driehoeksverhouding strategie, cultuur en leiderschap belichten als een bron van engagement. Het boek biedt concrete ideeën en inspiratie om anders in te spelen op het engagement van werknemers, en groei te crëeren voor de werknemers, voor de organisatie en voor de klanten. Groei in de betekenis van innerlijke groei, want werknemers die binnen je organisatie een “rol’ vervullen, groeien als persoon. Ze engageren zich sterker én langer voor je organisatie. En de energie van deze geëngageerde medewerkers creëert positieve resultaten voor de organisatie en voor de klanten.

Edgard Meuleman wil je met dit boek tools aanreiken voor nieuwe inzichten over werken met mensen.

Referenties:

Testimonials:

In 2008 heeft Edgard Meuleman naar aanleiding van een interne reorganisatie zijn expertise aan ons getoond. Zowel in de voorbereiding, de projectmatige aanpak, de medewerking krijgen van alle leidinggeven, over de individuele gesprekken, de workshops tot de eindpresentatie. Daar heb ik zijn bredere economische inzichten en kennis van organisatie-ontwikkeling het best tot hun recht zien komen.

Willy Van Mullem, Oiltanking

Edgard is op zijn best als hij zijn zeg mag én kan doen, als ervaringsdeskundige en als coach. Hij geeft richting en leiding. Hij is ook iemand die de situatie snel kan inschatten en daarom een ‘energysaver’. Hij is sterk in het opzetten van kaders en in het ontwikkelen van denkpistes en strategieën.

Hans Tillie, Stater

Edgard Meuleman is een expert in sociale wetenschappen en meer bepaald in methodologie van bevragen. Hij gebruikt die kennis zo dat de resultaten omgezet kunnen worden naar concrete actie nadien. Hij geeft de tegenpartij vertrouwen door zijn professionele en tegelijk toegankelijke omgangsstijl. Bovendien kan hij een project heel goed definiëren zowel wat inhoud als timing en werklast betreft. Hij bezorgt je een kwalitatieve pre-sales offerte zonder verdoken kosten om tot een goed eindresultaat te komen.

Martin Vranken, Mobistar

Ik heb Edgard leren kennen als iemand met heel veel impact op een groep in teambuilding sessies. Hij gaat de confrontatie aan, heeft impact en is recht voor de raap. In zijn eindanalyse en reports schudt hij wakker waar nodig en formuleert een heldere conclusie en vervolgstappen als eindadvies. De groep kan verder en gebruikt achteraf nog altijd de anekdotes en leerpunten van zijn fameuze sessies.

Danny Dresselaerts, CEO Farm Frites

Kameleon zou een goeie nickname zijn voor Edgard Meuleman. Hij beweegt zich makkelijk in een nieuwe omgeving en weet zich zo te gedragen dat hij ‘als van nature’ tot de groep behoort zonder daarin anoniem te worden. Het is voor hem geen probleem om zijn programma op het laatste moment nog te wijzigen als hij ervan overtuigd is dat dat het resultaat ten goede komt. Edgard beschikt duidelijk over een intrinsieke motivatie: hij wil mensen iets leren en ze beter maken dan ze vandaag zijn. Hij beheerst de belangrijke modellen en principes en weet ze in voor zijn doelgroep begrijpelijke taal en opdrachten te vertalen. Edgard straalt rust en geloofwaardigheid uit, door wie hij is en hoe hij het doet.

Dick Van Gysen, directielid - P&V Group

Edgard Meuleman beheerst volledig zijn materie. Je voelt dat hij al vele watertjes heeft doorzwommen en een schat aan ervaring meebrengt. Hij kan zeer vlot de koppeling maken tussen de onderwerpen en een aantal praktijkvoorbeelden. Tevens heeft hij een goed gevoel voor andere culturen en weet dan de juiste accenten te leggen.

Jaak Boonen, personeelsdirecteur - Visco Teepak International

Bij AZ St. Jan merkte ik op dat je je heel sterk kon inleven in de context van dat ziekenhuis. Ook vond ik je sterk wat betreft het inlevingsvermogen naar de cursisten toe. Je wist meteen gerichte vragen te stellen en zo wist je ook meteen de juiste aspecten aan te halen om een goed opleidingsprogramma te voorzien. Je weet trouwens een goede verbinding te maken met de klant. Dat is een 6de zintuig van jou.

Heidi Mermans, SD Worx

In korte tijd ontstaat er vertrouwen tussen de klant/prospect en Edgard. Edgard kan immer zeer goed luisteren, komt geloofwaardig over en kan de klant/prospect doen nadenken om zaken anders te bekijken. Telkens als ik met Edgard op stap ben, leer ik zelf ook bij en dat motiveert!

Tom Bruneel, SD Worx

Zijn uitstraling en aanpak (zeer rustig, beheerst, stressless) zorgen ervoor dat mensen hem heel snel vertrouwen en waarderen. Hij coacht vanuit zijn ervaringen, zijn luistervaardigheid en stelt de juiste vragen op de juiste momenten. Dat geeft klanten echt zin om met hem te werken.

Barbara Van Goeye, SD Worx

Edgard is altijd een bron van inspiratie geweest voor zijn collega’s. Hij beschikt over een blijvende motivatie om te volharden in de dingen waarin hij excelleert: zijn businesservaring, zijn creativiteit en out-of-the-box-instelling. Hij geeft ook altijd blijk van een flinke dosis inlevingsvermogen en innovatie om klanten te begeleiden bij het uittekenen of bijsturen van hun strategie. Mensen beschouwen Edgard vaak als de mentor bij wie ze kunnen ‘bijtanken’ en inspiratie opdoen om hun eigen functioneren te verbeteren.

Sophie Segers, SD Worx